Правила призначення соціальної допомоги

dopomogaУ цьому році суттєво змінилися принципи та правила призначення соціальної допомоги найменш забезпеченим громадянам.

Під час нинішньої глобальної міжнародної економічної і фінансової кризи португальська економіка не залишилася осторонь – негативні наслідки відчуваються у всіх сферах життя країни. У зв’язку з цим уряд розробив і прийняв Програму стабільності та економічного зростання. Ту частину програми, яка пов’язана з соціальними питаннями, опозиція називає «програмою затягування поясів», оскільки задля стабільності в ній передбачено суттєве скорочення витрат на соціальні потреби.
Однак уряд заперечує, що заходи, передбачені цією програмою, призначені не для скорочення соціальної допомоги, а задля контролю над її розподілом, вірніше, за тим, щоб ця допомога доходила саме до тих, хто її дійсно потребує – до самих малозабезпечених. Відразу скажемо, що мова йде тільки про допомогу, призначення якої не залежить від внесків до Служби соціального страхування – адже саме найбідніші верстви отримують таку допомогу. Набувши чинності закон якраз і визначає принципи визначення цих самих нужденних, тобто тих, хто стоїть за межею бідності.

Що нового в цих принципах?
По-перше, введені більш суворі правила визначення ступеня нужденності, або, вживаючи термінологію самого закону, матеріального стану. Якщо раніше для цього приймалися до уваги тільки доходи, що були отримані від трудової діяльності, то відтепер у розрахунок беруться і інші, наприклад, доходи по банківських вкладах, доходи від здачі в найм житла, що перебуває у власності. Крім цього, приймається до уваги майно, наявне у сім’ї. Якщо раніше, теоретично, посібник міг отримувати мільйонер, який не має доходів від найманої роботи і ніколи не платив внесків в соцстрах, то тепер така можливість виключена. По-друге, було суттєво переглянуто поняття про склад сім’ї. Тепер у неї включають не тільки подружжя та неповнолітніх дітей, а й усіх тих, хто реально в її склад входить – всі, хто живуть разом і спільно ведуть господарство – прабабусі, двоюрідні племінники і своячки. І для визначення матеріального становища враховуються і їхні доходи. По-третє, суттєво посилені заходи покарання за шахрайство при призначенні та отриманні соціальної допомоги.

У зв’язку з переходом на принципи, введені нових законом, Служба соціального страхування вже почала розсилку листів з проханням надати нові необхідні відомості для призначення допомоги і для продовження їх виплати тим, кому вони вже призначені.

Що це «Condição de recursos»?
Вираз «Condição de recursos» можна перекласти як «матеріальне становище» або «матеріальні умови». Причому, в даному випадку мова йде саме про скрутне матеріальне становище. Це – набір умов, яким повинні задовольняти родина, щоб її матеріальне положення могло бути визнано важким і, таким чином давало б право на доступ до тієї допомоги, призначення якої не залежить від внесків до фонду соціального страхування. До такої допомоги належить сімейна допомога (prestações familiares), соціальна допомога з безробіття (subsídio social de desemprego), соціальні допомоги по народженню дитини (subsídios sociais de paternidade), допомога для інтеграції (rendimento social de inserção), а також інші допомоги, що виплачуються за рахунок держави. Для кожної допомоги визначається максимальний розмір доходів, який дає право на її призначення, або, іншими словами, визначається свій «рівень бідності». Робиться це для того, щоб соціальна допомога доходила саме до тих людей, які в ній дійсно потребують, а також щоб припинити можливість шахрайства при доступі до соціальних виплат і пільг.

Як визначається матеріальне становище?
Воно визначається за допомогою обліку всіх доходів самого претендента на призначення допомоги і всіх членів його сім’ї.

Які доходи враховуються?
При визначенні загального доходу сім’ї в рахунок приймаються наступні види доходів:

 • Доходи від роботи за наймом (іншими словами, зарплата);
 • Дохід від індивідуальної трудової діяльності та підприємництва;
 • Доходи від вкладеного капіталу (наприклад, відсотки за банківськими депозитами);
 • Доходи від нерухомості (докладніше – див далі);
 • Пенсії (сюди ж включається те, що по-португальськи називається «pensões de alimentos», а по-нашому – просто аліменти);
 • Соціальні допомоги, (всі, за винятком сімейної допомоги, допомоги, що пов’язана з обмеженими здібностями і у зв’язку з потребою у сторонньому догляді);
 • Стипендії на навчання (за винятком допомоги на харчування, транспорт і проживання учня);
 • Субсидії або інші форми державної допомоги на оренду житла, виплачуються регулярно.

Як враховуються субсидії на оренду?
Якщо сім’я проживає в квартирі, наданої в порядку соціального найму (тобто, найму, субсидованого державою), то це еквівалентно отриманню соціальної допомоги, не в грошовій, а в так званій натуральній формі. Тому при визначенні доходів до загальної суми щомісячного доходу сім’ї додається:

 • Протягом першого року призначення соціальної допомоги – € 15.45
 • Протягом другого року призначення – € 30.91
 • Починаючи з третього року призначення – € 46.36

Що вважається доходом від нерухомості?
Якщо у власності сім’ї є об’єкти нерухомості, то вважається, що вона має доходи від нерухомості. Величина цих доходів визначається шляхом підсумовування двох величин, а саме, доходу від квартири (або будинки), в якому сім’я проживає постійно, і доходу від інших приналежних їй об’єктів (наприклад, квартири, яку родина здає). І принцип визначення цих доходів різний.
Квартира або будинок, в якому сім’я проживає постійно, буде вважатися об’єктом, що приносить дохід, тільки в тому випадку, якщо її балансова вартість перевищує більш, ніж 600 разів IAS (знайомий нам індекс соціальної допомоги), тобто 251,532 €. У цьому випадку доходом буде вважатися 5% від різниці між балансовою вартістю та 251,532 € (зрозуміло, якщо ця різниця позитивна). Для інших об’єктів нерухомості доходом буде вважатися більша з таких величин:

 • орендна плата що отриманна від здачі в найм;
 • 5% від балансової вартості всіх об’єктів нерухомості.

Іншими словами, якщо у вас є тільки квартира, в якій ви постійно живете, і коштує вона менше 251 с невеликим тисячі євро, то можете сміливо стверджувати, що ніяких доходів від нерухомості у вас немає.

Що вважається доходом від вкладеного капіталу?
Якщо члени сім’ї мають вкладений капітал (депозити, акції, ощадні сертифікати або інші фінансові активи), то вважається, що родина має від цього доходи. Для їх включення до загального доходу сім’ї вибирається більша з таких сум:

 • Загальна сума всіх доходів від вкладеного капіталу (відсотки від банківських депозитів, дивіденди по акціях, виплати за іншими фінансовими активами);
 • 5% від загальної вартості всіх активів.

Увага! Якщо загальна сума фінансових активів, що належать всім членам сім’ї, перевищує € 100,612.80 (240 IAS), соціальні допомоги, про які йде мова (див. перелік на початку) не можуть бути призначені жодному з членів родини!

Хто вважається членом сім’ї?
Членами сім’ї вважаються особи, які проживають разом в режимі спільного ведення господарства і мають між собою такі родинні зв’язки:

 • Подружжя, що складаються або в офіційно зареєстрованому шлюбі, або у фактичному, якщо останній триває більше 2 років;
 • Повнолітні родичі по прямій і побічної лініях до 3-го ступеня споріднення (батьки, свекри, вітчим, мачуха, діти, прийомні діти, зять, невістка, дідусі та бабусі, онуків, брати і сестри, свояки, дядьки й тітки, племінники, прабабусі і прадідусі, правнуки);
 • Неповнолітні родичі по прямій і побічної лініях (без обмеження ступеня споріднення);
 • Неповнолітні діти при неповному усиновлення та діти, передані на виховання будь-якого з членів сім’ї адміністративним або судовим рішенням.

Іншими словами, головне тут – не родинні зв’язки, а саме той факт, що люди живуть в одному будинку і однією сім’єю. Однак є й винятки. Не можуть вважатися членами сім’ї ті особи, які хоча і проживають у тому ж будинку, але пов’язані з родиною робочими відносинами – домробітниці, няні, вихователі і т.п. Точно так само не вважаються членами сім’ї ті особи, які проживають з нею короткочасно (наприклад, родичі, які приїхали в гості провести відпустку).

Як проводиться розрахунок?
Після того, як враховані і підсумовані всі доходи членів сім’ї, розраховується подушний дохід на дорослого члена сім’ї шляхом ділення загального доходу на кількість «еквівалентних» членів родини. Для підрахунку цієї кількості використовується спеціальна шкала, у якій кожному члену сім’ї відповідає певний коефіцієнт, а саме: першому дорослому (того, хто претендує на призначення допомоги) відповідає коефіцієнт, що дорівнює 1,0; іншим дорослим членам сім’ї – 0,7; неповнолітнім членам сім’ї – 0,5.

Для наочності розглянемо конкретний приклад: сім’я, що складається з 3 дорослих та 3 дітей, що має загальний місячний дохід у розмірі 1.000 євро. У цьому випадку кількість «еквівалентних» членів сім’ї дорівнюватиме: (1 х 1) + (0,7 х 2) + (0,5 х 3) = 3,9. Таким чином, дохід на дорослого члена сім’ї, що претендує на одержання допомоги, буде дорівнює: 1.000: 3,9 = 256,41 євро.

Описана процедура розрахунку – спільна для всіх видів соціальної допомоги. А ось ліміт цього самого подушного доходу, який дає право на призначення конкретного допомоги, встановлюється для кожного з них окремо.

Які документи необхідно подати?
Перелік документів, які треба надати, залежить від того, на яку саме допомогу ви претендуєте. Загальні для всіх видів допомоги документи – це ті, які підтверджують склад сім’ї та доходи всіх її членів родини.

Після отримання заяви, разом з усіма необхідними документами, служба соціального страхування проводить з перевірку. Якщо все гаразд, і ви відповідаєте всім умовам – допомога вам буде призначено. Тим, хто вже одержує допомогу, служба соціального страхування направить протягом 2010 р. запити для подання документів, необхідних для приведення допомоги у відповідність з новим режимом щодо визначення матеріального становища. До отримання такого запиту ніяких дій вам робити не потрібно.

Доступ до банківської та податкової інформації.
Відповідно до нового режиму визначення матеріального становища, Служба соціального страхування має право вимагати від вас доступ до вашої банківської інформації, щоб перевірити представлені вами відомості про рухоме майно (маються на увазі банківські активи). Для цього ви повинні видати цій службі відповідну декларацію. Якщо цього не зробити – ваша заява залишать без розгляду, до тих пір, поки декларація не буде отримана. Таку ж декларацію, доступ до банківської інформації, необхідно буде видати і тим, хто вже одержує допомогу. Відсутність декларації спричинить за собою припинення виплати допомоги, також до тих пір, поки декларація не буде видана.

Посилення відповідальності за помилкові відомості.
Якщо соціальна допомога була призначена, виходячи з помилкових відомостей про доходи та майно, поданих особою, який претендував на її отримання, то така особа не тільки перестає отримувати цю допомогу, а й позбавляється прав на призначення будь-якої соціальної допомоги на термін у 24 місяці.

Розкажи про це друзям у своєму блозі або підпишись

One Comments Post a Comment
 1. Oksana пишет:

  Доброй день, шановна редакція.
  В мене таке питання, чи може моя сім*я одержувати соціальну допогу, як малозабезпечена сім*я і у якому розмірі за таких обставин?:
  - сім*я :чоловік і дружина (вагітна на 2-му місяці)
  - чоловік працює і получає по контракту мін. зарплату(485)
  -дружина не працює, стоїть на біржі праці, але допомогу по безробіттю не получає.
  -за квартиру по контракту платимо 350 євро (комун послуги включені в оплату)
  - власного авта нема
  -одружені офіційно в Португалії
  Заздалегіть вдячні за допомогу!

Написати відповідь
stat24 -счетчик посещаемости сайта Топ100- Путеводители Реклама на сайті